суббота, 12 марта 2016 г.

Прогресс налицо: банковские эксперты о финансовой грамотности украинце

Что включает в себя понятие "финансовой грамотности" населения, и как ее можно повышать? Мешает ли украинцам отсутствие экономического образования, а также каким образом изменялась финансовая грамотность потребителей за последние годы? Расспрашивал экспертов Prostobank.ua

Андрей Грищенко, начальник управления операционных и рыночных рисков банка VTB (Украина) 
Финансовая грамотность населения - понятие достаточно широкое, прежде всего характеризующее степень заинтересованности граждан в процессах, происходящих в финансовом секторе экономики страны, а также характер  влияния этих процессов на модель поведения людей.

Про фінансову грамотність

Що таке фінансова грамотність?

    
Фінансову грамотність можна визначити як здатність приймати обґрунтовані рішення і здійснювати ефективні дії в сферах, що мають відношення до управління фінансами, для реалізації життєвих цілей і планів в поточний момент і майбутні періоди.
    
Фінансова грамотність включає здатність вести облік всіх надходжень та витрат, вміння розпоряджатися грошовими ресурсами, планувати майбутнє, робити вибір відповідного фінансового інструменту, створювати заощадження, щоб забезпечити майбутнє і бути готовими до небажаних ситуацій, включаючи втрату роботи.
    
Фінансова грамотність - складна сфера, яка передбачає розуміння ключових фінансових понять і використання цієї інформації для прийняття розумних рішень, які сприяють економічній безпеці та добробуту людей. До них відносяться прийняття