Інвестиційні фонди

Діяльність інвестиційних фондів регулюється:
- Указом Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 р.
- Законом України « Про інститути спільного інвестування» від 15.03.2001 р.
- Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування» від 09.01.2003 р.
Алгоритм дій для споживачів фінансових послуг та зразки документів у разі необхідності повернення коштів із інвестиційних фондів