Кредитні спілки

Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки» вклади членів кредитної спілки на депозитних рахунках, а також нараховані проценти належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. 

Кожен член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти у порядку і строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами.
! Відмова у поверненні вкладу є незаконною, а тому підлягає судовому оскарженню.