Про нас

Захист прав споживачів фінансових послуг
 
Всеукраїнська громадська організація  "Національна Спілка захисту прав споживачів фінансових послуг" The National Association of Consumer Protection Financial Services (ФінСпоживСпілка).


Основні цілі ФінСпоживСпілки:
 
Захист прав і законних інтересів споживачів у сфері фінансових послуг, (зокрема, захист прав пайовиків, захист інтересів позичальників) сприяння створенню справедливого і цивілізованого споживчого фінансового ринку в інтересах українських громадян-споживачів, акціонерів і приватних інвесторів, пропаганда фінансової грамотності та знань серед широких верств населення.

Завдання ФінСпоживСпілки:
 •     надання юридичної допомоги і підтримки споживачам фінансових послуг з питань, пов'язаних з дотриманням їх законних прав та інтересів;
 •     сприяння в підвищенні ефективності та якості роботи виробників і постачальників роздрібних фінансових послуг;
 •     громадський контроль за дотриманням законодавства в галузі прав і інтересів споживачів фінансових послуг;
 •     розробка стандартів в області фінансових послуг, пропозиції щодо створення механізмів гарантування дотримання стандартів фінансових послуг;
 •     підвищення рівня інформованості населення про ринок фінансових послуг і довіри до фінансових інститутів;
 •     виявлення та запобігання шахрайству на ринку фінансових послуг, в тому числі фінансових пірамід;
 •     поширення та впровадження фінансової грамотності та фінансових знань серед широких верств населення. 
ФінСпоживСпілка здійснює свою діяльність у взаємодії з органами влади, некомерційними організаціями та іншими зацікавленими організаціями та об'єднаннями.

ФінСпоживСпілка діє з метою надання всебічної допомоги та сприяння громадянам - споживачам фінансових послуг в роздрібних галузях українського фінансового ринку і захист їх прав і законних інтересів щодо організацій, які здійснюють такі види діяльності на фінансовому ринку:
 • кредитні, ощадні платіжно-розрахункові та депозитні операції,
 • іпотечні, страхові, інвестиційні, накопичувальні, в тому числі кооперативні і колективні, фінансові операції на ринку нерухомості - захист позичальника;
 • діяльність інфраструктурних організацій фінансового і фондового ринку;
 • емісія цінних паперів і інших фінансових інструментів;
 • торгово-посередницька діяльність на фінансовому, фондовому, валютному та страховому ринках;
 • діяльність лізингових компаній і ломбардів;
 • споживче консультування;
 • діяльність колекторських компаній;
 • діяльність бюро кредитних історій, а також інші види діяльності на споживчому фінансовому ринку;
 • захист акціонерів і захист приватних інвесторів.