Страхування життя
На сьогоднішній день доля страхування життя в Україні поки що складає приблизно 1 % від всього об'єму ринку. Однак, виходячи із звернень у нашу організацію, можемо відмітити, що все ж таки простежується інтерес та наявна динаміка зростання попиту на цей вид страхування.

Страхування життя відповідно до Закону України «Про страхування» це вид особистого страхування (добровільне страхування), що передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку. 

Даний вид страхування передбачає, в першу чергу, накопичення коштів, а не отримання прибутку. Саме тому, основною помилкою особи, яка вирішила застрахувати своє життя, є сподівання на отримання доходу від свого вкладу забуваючи піклуватися про своє життя та слідкувати за своїм здоров’ям.
Тому, якщо вам потрібен заробіток, варто звертатися до таких фінансових установ як банки, кредитні союзи та ін. 

Отже, якщо ж ви вирішили застрахувати своє життя, зверніть увагу, що договори страхування життя є досить об’ємними і представляють собою цілу низку документів, тому краще взяти зразок договору для ретельного вивчення та аналізу окремих положень самостійно, або з юристом.

Серед ризиків, які покривають програми страхування життя такі: інвалідність I-ї групи, смерть, смерть у разі нещасного випадку, дожиття до певного віку.
Якщо ви, з якихось причин, не маєте можливості сплачувати страхові внески і бажаєте достроково розірвати договір страхування, тоді виникає питання викупної суми, тобто суми, яку ви можете отримати в разі розірвання договору. І тут виявляється, що треба сплатити 15% податку з прибутку від 60% страхової суми, неповне повернення коштів від держави по податковому кредиту. В разі, якщо таку суму будуть отримувати родичі, і яка буде оформлена як спадщина, тоді через 6 місяців вони зможуть отримати усю страхову суму не сплачуючи податок на прибуток.

Страхові компанії – це бізнес-структури, які будь-якою ціною намагаються обмежити страхову виплату чи взагалі відмовити у ній. Даний вид страхування не є виключенням. Тому страховики часто включають у свої договори перелік випадків, при настанні яких страхувальник не отримає виплату. З цим розділом договору страхування життя (може мати назву «Виключення із страхових випадків та обмеження») варто ознайомитися дуже уважно, щоб уникнути конфліктів у майбутньому. 

Варто знати, що у разі банкрутства страхової компанії, усі накопичені кошти можуть бути передано іншій компанії, яка погодиться взяти весь портфель страховика-банкрота. В такому випадку, всі розрахунки будуть проводитись новою компанією. Однак, якщо у збанкрутілої компанії не має резервів тоді коштів для виплати, нажаль не буде.