суббота, 12 марта 2016 г.

Про фінансову грамотність

Що таке фінансова грамотність?

    
Фінансову грамотність можна визначити як здатність приймати обґрунтовані рішення і здійснювати ефективні дії в сферах, що мають відношення до управління фінансами, для реалізації життєвих цілей і планів в поточний момент і майбутні періоди.
    
Фінансова грамотність включає здатність вести облік всіх надходжень та витрат, вміння розпоряджатися грошовими ресурсами, планувати майбутнє, робити вибір відповідного фінансового інструменту, створювати заощадження, щоб забезпечити майбутнє і бути готовими до небажаних ситуацій, включаючи втрату роботи.
    
Фінансова грамотність - складна сфера, яка передбачає розуміння ключових фінансових понять і використання цієї інформації для прийняття розумних рішень, які сприяють економічній безпеці та добробуту людей. До них відносяться прийняття

рішень про витрати та заощадження, вибір відповідних інструментів для роботи з фінансами, планування бюджету, накопичення коштів на майбутні цілі, наприклад, отримання освіти або забезпечене життя в зрілому віці.

Наскільки розвинена фінансова грамотність в молодіжному середовищі?


    
Фінансова грамотність - поняття, що виходить за межі політичних, географічних та соціально-економічних кордонів. Благополуччя національних економік і світової економічної системи залежить від вкладів, які роблять в них окремі люди і групи, що утворюють складну мережу взаємопов'язаних і взаємозалежних відносин.
    
Дослідження особистої грамотності у фінансовій сфері, проведене в 2008 р за підтримки фонду Merrill Lynch Foundation і коаліції Jump $ tart Coalition®, виявило, що тільки 48% учнів випускних класів американських шкіл можуть правильно відповісти на запропоновані питання.
    
Згідно з дослідженням, здійсненому в 2004 році Кембриджським університетом і компанією Prudential Insurance, близько 9 мільйонів учнів випускних класів в британських школах страждають «фінансової фобією» і «цураються будь-якої фінансової інформації - від стану банківських рахунків до заощаджень і страхування».
    
Результати опитувань 2006 року засвідчили, що 57% дорослого населення Японії не має загального уявлення про фінансові інструменти. 42% американських батьків ніколи не обговорюють питання связанняе з фінансами зі своїми дітьми. [1]
    
Щоб повною мірою брати участь у світовій економіці, люди повинні мати доступ в фінансових послуг і розуміти, як ними користуватися на базовому і більш просунутому рівнях. У країнах, що розвиваються найбільш гостро стоїть проблема доступу до банківських інструментів, що допомагають зберігати й інвестувати вільні грошові кошти. За розрахунками Світового економічного форуму в даний час частка населення планети, яка не має доступу до банківської системи, становить приблизно 4 млрд.


У чому важливість фінансової грамотності населення?

    
Фінансово грамотні люди більшою мірою захищені від фінансових ризиків і непередбачених ситуацій. Вони більш відповідально ставляться до управління особистими фінансами, здатні підвищувати рівень добробуту за рахунок розподілу наявних грошових ресурсів і планування майбутніх витрат. Не менш важливим є те, що вони можуть позитивно впливати на національну і світову економіку.
    
Один з наочних прикладів впливу грамотності населення в області фінансів на економіку - світовий фінансовий криза 2008 року. Він бере витоки в іпотечній кризі в США, що почався в 2006 році. «Іпотечний мильна бульбашка», заснований на кредитуванні осіб з низькими доходами, лопнув, що призвело до масових відмов від кредитних зобов'язань з боку позичальників і припинення видачі кредитів з боку банків. Спочатку повільно, потім все швидше, криза зі сфери нерухомості перейшов у реальну економіку, поширився по США, потім по Азії і Європі, уповільнив темпи розвитку світової економіки в цілому.
    
Що послужило причиною такого швидкого поширення кризи? Експертам належить з'ясувати це в найближчі роки. Будуть визначені і винні в кризі. Зараз же, доцільно поставити питання: що робити в умовах кризи?
    
Світ фінансів сьогодні складніше, ніж раніше. Розуміння того, що являють собою розрахункові та ощадні рахунки, - лише мала частина того, що потрібно знати, щоб бути фінансово грамотною людиною. Можливості інвестування, заощадження, кредитування величезні, і людині, не розбирається в цих питаннях, складно визначити, на що йому потрібно звертати увагу при користуванні фінансовими інструментами, і як з'ясувати, які можливості є кращим вибором особисто для нього.
    
Люди, що володіють «здоровим фінансовим змістом», приймають рішення, які дозволяють забезпечити особисту фінансову безпеку і власний добробут, внести вклад в економіку і сприяти сталому розвитку світової економічної системи.

 
Як йде справа з навчанням фінансової грамотності в освітніх установах і домашніх умовах?


    
У світі не існує єдиного погляду на стандарти навчання фінансової грамотності. Шкільна освіта має максимальне охоплення дітей та учнівської молоді, і в багатьох країнах світу чиняться спроби введення цього предмета як самостійний предмет або в рамках існуючих предметів, що вивчаються в школах. Однак поки не можна говорити про його масове впровадження в шкільну освіту.
    
Батьки в більшості випадків не можуть навчати основам фінансової грамотності своїх дітей, так як самі не володіють достатнім рівнем знань і навичок у сфері управління фінансами.

 
Що можна зробити для вирішення проблеми?


     
Грамотність школярів та учнівської молоді у фінансовій сфері - важливий засіб довгострокового оздоровлення світової фінансової системи, ефективний захід забезпечення підвищення стандартів якості життя і економічної безпеки населення і майбутніх поколінь громадян.
    
Міжнародне співтовариство освітніх некомерційних організацій «Досягнення молодих» (JA Worldwide®) має багаторічним досвідом навчання основам фінансової грамотності дітей та учнівської молоді. Модель навчання «Досягнення молодих» заснована на практикоорієнтовний підході і соціальне партнерство в сфері освіти з залученням партнерів, які представляють державу і бізнес, банківські та фінансові організації, а також освітні установи, які об'єднують зусилля і ресурси з метою ефективної та результативної підготовки підростаючого покоління до успішної діяльності в складних та динамічних умовах сучасної економіки.
    
Програми «Досягнення молодих» адаптовані до вікових особливостей учнів, пропонують різні види освітньої діяльності та орієнтовані на формування і практичне застосування засвоєних знань і навичок.
    
Прикладом застосування освітньої моделі «Досягнення молодих» в сфері формування фінансової грамотності школярів може служити програма «JA - Більше ніж гроші». Програма призначена для школярів 7-13 років і спрямована на розвиток корисних навичок поводження з грошима в наступних основних напрямках: надходження, витрати, заощадження, пожертви. Програма встановлює зв'язок між грошима і джерелами доходів, дає можливість сформувати уявлення про можливості професійного вибору, включаючи підприємницьку діяльність. Програма створена методистами міжнародного освітнього співтовариства «Досягнення молодих» і успішно розвивається в світовому масштабі за підтримки банку HSBC.
    
Добровільні консультанти, які беруть участь в освітньому процесі, приносять в класи, які навчаються за програмою «JA - Більше ніж гроші», свій особистий і професійний досвід управління фінансами. Співробітники банку виступають в ролі наставників і у співпраці з учителями допомагають школярам освоїти ключові поняття і базові навички фінансової грамотності. Програма має прикладний характер, має навчально-методичне забезпечення, що включає матеріали для вчителів і консультантів, наочні посібники, розраховані на школярів у віці 7-13 років, які можуть вивчатися в класі і в сімейному колі.


В якому віці слід починати навчання фінансової грамотності та поводження з грошима?


    
Однозначної думки з цього приводу експертне співтовариство не має. Більшість вважає, що навчання фінансової грамотності доцільно починати в ранньому віці на початкових щаблях освітньої системи. [2]
    
Чим раніше діти дізнаються про роль грошей в приватного, сімейного і суспільного життя, тим раніше можуть бути сформовані корисні фінансові звички. Учні віком 7-13 років цілком здатні сприйняти фінансові поняття, викладені простою мовою і на доступних прикладах.
    
Грамотність в сфері фінансів, так само як і будь-яка інша, виховується протягом тривалого періоду часу на основі принципу «від простого до складного», в процесі багаторазового повторення і закріплення, спрямованого на практичне застосування знань і навичок. Формування корисних звичок у сфері фінансів починаючи з раннього віку допоможе уникнути багатьох помилок у міру дорослішання і набуття фінансової самостійності, а також закладе основу фінансової безпеки і благополуччя протягом життя.
    
Сучасні діти, підлітки та молодь є активними споживачами і все більше привертають увагу роздрібних торгових мереж, виробників реклами та банківських послуг. У подібній ситуації брак розуміння і практичних навичок в сфері споживання, заощадження, планування і кредитування може призвести до необдуманих вчинків і необачних вчинків, за які доведеться розплачуватися протягом багатьох років протягом життя. [3]
    
Фінансова грамотність - один з основних напрямків освітніх програм «Досягнення молодих», що реалізується з метою вироблення стійких фінансових звичок і правил, які допоможуть уникнути багатьох небезпек і помилок у фінансовій сфері, вчасно навчитися поводженню з грошима, визначити цілі і пріоритети, зробити правильний вибір і вивчити стратегії, що дозволяють реалізувати особисті фінансові плани.

 
Який вплив на дітей і молодь можуть надавати освітні програми фінансової грамотності?


    
Програми, спрямовані на формування фінансової грамотності поростають покоління, можуть вплинути при дотриманні ряду ключових умов, до яких відносяться: доступність і захоплююча форма викладу, адаптація до віковим особливостям сприйняття, мотивація, безперервність, масовість.
    
Програми, призначені для формування фінансової грамотності молоді, повинні встановлювати прямий зв'язок між одержуваними знаннями і їх практичним застосуванням, надавати допомогу в розумінні і використанні фінансової інформації в поточний момент і довгостроковому майбутньому, орієнтуватися на життєвий цикл і життєві стратегії учасників, виховувати відповідальність за фінансові рішення з урахуванням особистої безпеки і благополуччя. Щоб здійснювати позитивний і довгостроковий вплив на учасників, програми фінансової грамотності для дітей повинні бути засновані на сучасних і зрозумілих прикладах з реальної практики, підготовлені і представлені учням за участю представників освіти та професійної спільноти.

 
На чому грунтується взаємодія «Досягнення молодих» і HSBCв сфері формування фінансової грамотності підростаючого покоління?


    
Програми «Досягнення молодих», спрямовані на вироблення навичок фінансової дисципліни і подолання шкідливих звичок, що породжують фінансові труднощі, здійснюються з 1919 року. Програми орієнтовані на широкі групи школярів та учнівської молоді. Програма базується на інтегрованому підході до формування фінансової грамотності, включають різноманітні форми і методи навчання, адаптовані до віку і потребам учасників. Міжнародна спільнота має «Досягнення молодих» - поширення в світовому масштабі моделі навчання фінансової грамотності молоді на основі отримання знань і досвіду «з перших рук» - за участю представників професійного співтовариства, які об'єднують зусилля з сім'ями і педагогами з метою підготовки молодих громадян до успішної професійної діяльності , фінансової безпеки і благополуччя.
    
У банку HSBC вірять, що освіта - це ключ до процвітання. Будучи однією з найбільших організацій у світі з надання банківських і фінансових послуг, HSBC підтримує освітні проекти в світовому масштабі, допомагаючи молодим людям знайти надію, позитивне ставлення, можливості для успіху і, найголовніше, краще майбутнє. На переконання HSBC, знання, розуміння і навички придбані на етапі формування особистості, дають довготривалі перспективи, допомагаючи молодим людям стати більш впевненими, цілеспрямованими і відповідальними дорослими, які можуть зробити важливий внесок організацію, де працюють або відкрити свою справу і успішно вести бізнес, сприяючи процвітанню місця проживання, країни і світової економіки.
    
HSBC і «Досягнення молодих» мають досвід більше 65-річної співпраці в США, понад 25 років об'єднують зусилля в сфері фінансової грамотності в Великобританії. Ось що говорить про основи співпраці Саймон Мартін, Глава групи корпоративної відповідальності HSBC:

У ситуації економічної невизначеності важливо допомогти дітям оволодіти навичками фінансової грамотності, щоб вони могли приймати мудрі рішення, розпоряджаючись грошима. HSBCактивно бере участь у підвищенні рівня фінансової грамотності в країнах, де здійснюється діяльність банку.